Tên tiếng Hàn và chữ ký của các thành viên BTS mới nhất

Chữ ký của Jimin

1

Chữ ký của Kim Taehyung

2

Chữ ký của Maknae JungKook

J-Hope BTS

Chữ ký của J-Hope – Jung Hoseok

Suga BTS

Chữ ký của Suga – Min Yoongi

Chữ ký của Jin – Kim Seokjin

Rap Monster BTS

Chữ ký của Rap Monster – Kim Nam-joon

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *